Annonse
00:00 - 03. november 2017

Rørtjenester er også viktig for Norge

Annonse

«Laks er viktig for Norge», heter det i reklamekampanjen, men hvor viktig? Målt i størrelse (bruttoprodukt i basisverdi) er nemlig laks, eller «akvakultur», mindre enn følgende næringer: Utvinning av råolje og naturgass; omsetning og drift av fast eiendom; offentlig administrasjon og forsvar; bygg- og anleggsvirksomhet; pleie- og omsorgstjenester barnehager og SFO; undervisning; helsetjenester; finansieringsvirksomhet; agentur- og engroshandel (med og uten motorvogner), arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet; elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning; tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass; juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting og administrativ rådgivning; nærings-, drikkevare- og tobakksindustri; overnattings- og serveringsvirksomhet; landtransport unntatt rørtransport; handel med og reparasjoner av motorvogner; lagring og andre tjenester tilknyttet transport; vakttjenester og tjenester tilknyttet eiendomsdrift; telekommunikasjon; utenriks sjøfart; oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri; produksjon av utstyr og maskiner ellers; forsikringsvirksomhet unntatt offentlige trygdeordninger; arbeidskrafttjenester; forlagsvirksomhet; innenriks sjøfart og supplyvirksomhet; kunstnerisk virksomhet, underholdning og spill; produksjon av metallvarer unntatt maskiner og utstyr; verftsindustri og annen transportmiddelindustri; reparasjon av metallvarer unntatt maskiner og utstyr; rørtransport; utleie- og leasingvirksomhet; samt jordbruk, jakt og viltstell. Dette ifølge tall fra SSB.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Bli abonnent
Annonse