Annonse
00:00 - 03. november 2017

Rørtjenester er også viktig for Norge

Annonse

«Laks er viktig for Norge», heter det i reklamekampanjen, men hvor viktig? Målt i størrelse (bruttoprodukt i basisverdi) er nemlig laks, eller «akvakultur», mindre enn følgende næringer: Utvinning av råolje og naturgass; omsetning og drift av fast eiendom; offentlig administrasjon og forsvar; bygg- og anleggsvirksomhet; pleie- og omsorgstjenester barnehager og SFO; undervisning; helsetjenester; finansieringsvirksomhet; agentur- og engroshandel (med og uten motorvogner), arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet; elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning; tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass; juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting og administrativ rådgivning; nærings-, drikkevare- og tobakksindustri; overnattings- og serveringsvirksomhet; landtransport unntatt rørtransport; handel med og reparasjoner av motorvogner; lagring og andre tjenester tilknyttet transport; vakttjenester og tjenester tilknyttet eiendomsdrift; telekommunikasjon; utenriks sjøfart; oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri; produksjon av utstyr og maskiner ellers; forsikringsvirksomhet unntatt offentlige trygdeordninger; arbeidskrafttjenester; forlagsvirksomhet; innenriks sjøfart og supplyvirksomhet; kunstnerisk virksomhet, underholdning og spill; produksjon av metallvarer unntatt maskiner og utstyr; verftsindustri og annen transportmiddelindustri; reparasjon av metallvarer unntatt maskiner og utstyr; rørtransport; utleie- og leasingvirksomhet; samt jordbruk, jakt og viltstell. Dette ifølge tall fra SSB.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Bli abonnent
Annonse

Les om hvordan vi behandler dine personopplysninger

Vi anbefaler deg å lese personvernerklæringen og sette deg inn i hvordan vi behandler dine opplysninger. Den vil gi deg bedre oversikt over og kontroll på hva som brukes og lagres av dine persondata. Du finner all informasjon her.

Mer fra Aktuelt