00:00 - 10. november 2017

Norge uten innvandring

SSBs omstridte innvandringsrapport tar utgangspunkt i et Norge der grensen stenges.

Mulig uten innvandrere? Mange av inneskoene på Salmars produksjonsanlegg på Frøya tilhører en innvandrer. Arkivfoto: Christian Belgaux

Så er det endelig ute. Forrige uke publiserte SSB brått «Rapport 17/31 Betydningen for demografi og makroøkonomi av innvandring mot 2100». Bedre kjent som «Erling Holmøys innvandrerregnskap». Konklusjonen – at innvandrere er et tapsprosjekt for velferdsstaten – har vært kjent siden i vinter. Tall fra analysen har vært brukt både i Finansdepartementets perspektivmelding og av Brochmann II-utvalget som utredet konsekvensene av innvandring for Norge. I forrige uke fikk vi enda flere tall, og analysen bak:

En «realistisk innvandring» til Norge på 26 000 personer i året, vil koste hver av oss 10 000 kroner i ekstra skatt hvert år fra 2025 og til 2096. Gjennomsnittsinntekten per innbygger (BNP pluss avkastningen fra oljefondet) blir 47 000 kroner lavere i 2060 enn den ville vært i «nullalternativet» uten innvandring.

 

Annonse