00:00 - 24. november 2017

Noen sniker i køen!

Tea Party bevegelsen er mer enn en politisk gruppering, den er en kultur. Sentralt i fortellingen om det polariserte USA, er en kømetafor.

Paradokset: Oppslutningen om Tea Party-bevegelsen blant hvite amerikanere i sørstatene og Midtvesten, er blitt omtalt som «det store paradokset». Her fra et tes Party-møte i Washington. 

Noen som husker Tea Party-bevegelsen? Denne løst sammensatte gruppen av foreninger langt til høyre i det amerikanske politiske landskapet, ble etablert i kjølvannet av at Barack Obama ble innsatt som USAs president i januar 2009. Tea Party-bevegelsens kjernesaker er motstand mot alt som minner om en aktiv stat: De er mot skatter og avgifter, mot offentlig helseforsikring, mot foreldrepermisjoner. I tillegg er de mot selvbestemt abort og likekjønnet ekteskap, de vil få slutt på affirmative action, de vil deportere udokumenterte innvandrere – og hindre nye i å komme til landet. Rundt 350.000 amerikanere er i dag aktive medlemmer i bevegelsen, men rundt 20 prosent av befolkningen – 45 millioner – uttrykker sin støtte.

Oppslutningen om Tea Party-bevegelsen blant hvite amerikanere i sørstatene og Midtvesten, er blitt omtalt som ‘det store paradokset’ i amerikansk politikk: Hvordan kan det ha seg at amerikanere som bor i stater der fattigdommen er mest utbredt, helseproblemene størst, arbeidsledigheten høyest og forurensningen fra industrien mest omfattende, stemmer imot sin økonomiske egeninteresse og en politikk som ønsker å gjøre noe med disse problemene?

En av nestorene i amerikansk sosiologi, Berkeley-professoren Arlie Russell Hochschild, reiste i 2010 på et fem års langt feltarbeid i Louisiana for å finne et svar på dette spørsmålet. Hun intervjuet lederskikkelser i Tea Party-bevegelsen og vanlige folk som sympatiserte med deres synspunkter. Målet var å overstige veggen av manglende empati som skiller amerikanere fra hverandre i det polariserte USA. Resultatet av prosjektet ble boken Strangers in Their Own Land: Anger and Mourning On the American Right, publisert i fjor høst – etter mitt syn er dette den beste analysen av bakgrunnen for Trumps valgseier.

Annonse