00:00 - 03. november 2017

Å marsjere mot Roma

En demonstrasjon til minne om Mussolini ble stanset. Søndag møtes italienske nyfascister i stedet til «patriotisk marsj» for fedrelandet.

Høyreekstremisme vekker bekymring: Italienske politikere vil gjøre ulovlig å heve armen i det fascistene kalte «romersk hilsen». Gutten på bildet deltok på en demonstrasjon i Roma 14. oktober. Foto: Antonio Masiello / Getty Images
Annonse