00:00 - 10. november 2017

Langt fra ord til utenrikspolitikk

Ine Eriksen Søreide vil møte seg selv i døren i spørsmål om menneskerettigheter, skriver Tove Gravdal.

I mai 2013 var Ine Eriksen Søreide leder av utenriks- og forsvarskomiteen i Stortinget og allerede en erfaren, kunnskapsrik og godt likt utenrikspolitiker. Jeg intervjuet henne i Morgenbladet og lanserte henne som Norges første kvinnelige utenriksminister. Spådommen er jo gått i oppfyllelse, om enn langt på overtid. Men det viktige med intervjuet er hva den nå ferske utenriksministeren sa den gangen.

Eriksen Søreide var forsiktig med klare programerklæringer for Høyre i regjering. Men på ett punkt var hun svært klar: Bistanden til Etiopia skulle reduseres. «Du kan ikke få til varig utvikling uten respekt for grunnleggende menneskerettigheter», sa Eriksen Søreide. Hun var kritisk til tidligere utviklingsminister Erik Solheim, som trappet opp bistanden til Etiopia fordi landet greide å øke matproduksjonen og tilgangen til rent vann i et oppsiktsvekkende høyt tempo.

Annonse