00:00 - 10. november 2017

Forskningsrådet nekter å vurdere SSB

Beklager at SSB ikke blir evaluert: Forskningsdirektør Kjetil Telle i SSB. Foto: Odin Drønen

På oppdrag fra Forskningsrådet er utenlandske eksperter nå godt i gang med en omfattende kritisk gjennomgang av kvaliteten på norsk samfunnsvitenskapelig forskning, inkludert økonomifaget. De fleste fag og forskningsinstitusjoner er med, og det zoomes særlig inn på 132 konkrete forskergrupper. Men Statistisk sentralbyrå blir ikke evaluert. Hvorfor? Forskningsrådet nekter dem adgang fordi SSB ikke er medlem i Cristin, som er databasen hvor forskere registrerer sine publikasjoner i tellekantsystemet. Uten dette datamaterialet har ikke de internasjonale fagpanelene grunnlag til å kvalitetsvurdere forskningen i SSB, sies det. Hvorfor er ikke SSB med i Cristin? Fordi Cristin ikke har kapasitet til å ta inn flere institusjoner. De venter på et nytt datasystem som lettere kan håndtere institusjoner som faller utenom ordningen hvor litt av pengene til forskning omfordeles etter publiseringspoeng. Selv når det nye datasystemet er på plass vil de trenge flere ressurser for å kunne invitere inn nye forskningsinstitusjoner, opplyser Cristin. Cirka 30 institusjoner står nå i kø, pluss 50–60 museer, arkiver og biblioteker. «Vi synes her å ha blitt rammet av et system med store og uoversiktlige avhengigheter på tvers av institusjoner», skriver forskningsdirektør i SSB, Kjetil Telle (bildet), i et brev til Forskningsrådet. Til Morgenbladet skriver Telle at det vanskelig å forstå prioriteringene som ligger bak at SSB som en viktig forskningsinstitusjon er utelatt fra Cristin. Og han beklager at SSB ikke blir evaluert: «Vi fratas én viktig mulighet til å lære for å bli enda bedre».

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Les Morgenbladet digitalt i 10 uker for 10 kr. Bli abonnent
Annonse