00:00 - 17. november 2017

Ekspert om FHF: «En risikabel modell som kan forfalle»

Finn Ørstavik ledet gjennomgangen av FHF i 2006. Etter Morgenbladets avsløringer sist uke mener han forskningsfondet bør undersøkes på nytt.

Hånd og fisk: Formiddagsstemning i Fiskeri- og havbruksnæringens lokaler i Oslo, tolket av fotograf Christian Belgaux.

FHF

  • Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond.
  • Morgenbladet og nettmagasinet Harvest ga forrige uke et innblikk i interne dokumenter fra forskningsfondet FHF. Dokumentene viser at forskere håndplukkes, negative resultater blir forsøkt skjult, og hundrevis av millioner fordeles uten anbud.

Gjennom artikkelserien «Mørke motkrefter» har vi over flere artikler satt fokus på forskningen på lakseoppdrett.

Den gang jobbet han i Nifu, et institutt for studier av utdanning, forskning og innovasjon. Fiskeridepartementet ønsket en grundig gjennomgang av fondet. Han ledet den.

Finn Ørstavik sier han fikk et positivt inntrykk. Det var nyttig, mente han, å ha et forskningsfinansierende organ knyttet til fiskerisektoren. Det kunne være en motvekt til Forskningsrådet. Det var også bra at det var knyttet direkte til næringen. At Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) ikke konkurranseutsatte prosjektene kunne bli kritisert, men det hensynet kunne ikke være overordnet andre.

Konserverende. – Samtidig så jeg at dette var en risikabel modell som kunne forfalle, sier Ørstavik, som nå jobber for Høgskolen i Sørøst-Norge.

– De som skal gjøre valg om forskning, kan lett velge de miljøene de oppfatter som vennlige, positive, og lojale. Det er ofte feil, hvis målet er innovasjon. Da må man ta risiko og velge miljøer som utfordrer. Konserverende krefter kan oppfatte det som er radikalt, ubehagelig og annerledes som «dårlig».

Ørstavik sier at han ikke vet hvordan FHF har vært drevet siden 2006, men at noe av det han hørte da, tydet på at FHF burde utfordres.

– Hvis de som gjør beslutninger om forskningsmidler oppfatter miljøer eller forskere som fiendtlige vil de søke i en annen retning.

Lakseboks

Selvsensur. I Morgenbladet sist uke hevdet forskere at de ikke turte å kritisere FHF offentlig, i frykt for ikke å få penger. Ørstavik utelukker ikke at det stemmer.

– Forskere må søke penger. De må spille på lag med oppdragsgiverne. Det betyr ikke at de jukser, bare at de tar dette i betraktning ved valg av problemstillinger, temaer og perspektiver. Forskere som vil leve videre etter et prosjekt, vil ikke gjøre seg selv umulige.

Ørstavik mener det kan være grunn til en ny evaluering av FHF. Fondet er langt større enn i 2006, og næringen endrer seg.

– Fondet skal bidra til innovasjon. Dette er krevende. Det forutsetter at man lærer av erfaringer. Da kan en evaluering være nyttig.

Lukket. Riksrevisjonen sendte i 2015 et brev til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) med spørsmål om FHFs virksomhet.

– Vi har var klar over at det var liten åpenhet om anskaffelsene i FHF, og forsøkte å få mer informasjon, sier ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen, Therese Johnsen.

I brevet ble FHFs spesielle organisering bemerket. Riksrevisjonen ba om å få opplyst «hvilken tilknytningsform departementet vurderer at FHF har til staten og NFD».

– Vi forsto at de fulgte en egen praksis for kjøp av forskning og utredninger, og ikke hadde den åpenheten man vanligvis forutsetter for anskaffelser, sier Johnsen.

FHF mener innkjøp av forskning ikke dekkes av statens innkjøpsreglement. Johnsen påpeker at vurderingene og anskaffelsene må være forsvarlige.

– Hvis man ikke legger ut åpne anbud, skal man ha kontakt med flere leverandører. Om dette ikke finnes, skal det redegjøres. Man plikter å ha en anskaffelsesprotokoll, sier Johnsen.

Sendte brev. NHO-foreningen Abelia, som organiserer forskningsinstituttene, reiste spørsmål ved FHF i 2016. I et brev til fondet ba Abelia om en redegjørelse for fondets anskaffelsespraksis.

– Forskning skal være uavhengig og kritisk. Flere forskningsmidler bør fordeles gjennom konkurranse, skriver Abelias administrerende direktør Håkon Haugli i en e-post til Morgenbladet. E-posten er også undertegnet Agnes Landstad, daglig leder i Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA). De to mener FHF nå bør legges under Forskningsrådet.

Blir AS. Morgenbladet sendte denne uken flere spørsmål til fiskeriminister Per Sandberg. Disse ble besvart av kommunikasjonsrådgiver Halvard Wensel. Han mente at FHF «fungerer bra i forhold til sitt hovedformål», men poengterte også at departementet har gitt signaler til fondet.

– Omfanget av konkurranseutsetting i FHF er for lavt, og det er gitt signaler om at den bør øke, opplyste Wensel.

Departementet vurderer for tiden å gjøre FHF til et statlig AS. En proposisjon ventes snart. Omgjøringen vil ikke medføre store endringer i driften av fondet.

Ifølge Wensel vil fiskeriminister Per Sandberg vil ta opp det som fremkom i Morgenbladets artikkel i sin dialog med FHF. Neste møte er 27. november.

KREVER ENDRINGER

Terje Aasland, næringspolitisk ansvarlig i Ap: – Forskningen må være uhildet. Her er det spørsmål om hvorvidt dette skjer i dag. Etter det jeg har fått beskjed om, sies det at forholdene som kom frem i Morgenbladet er ryddet opp i. Hvis ikke, må fiskeriminister Per Sandberg ta tak i det, og gi en trygghet om at det som kom frem i saken, ikke foregår i dag. Hvis det fortsatt er snusk i dette, er det en sak for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Petter Aaslestad, leder av Forskerforbundet: – Jeg reagerer på manglende åpenhet og uklar sammenblanding mellom forskningsprosjekter og næringens omdømme. Kunnskapsdepartementet har utarbeidet en standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag. Nærings- og fiskeridepartementet bør nå vurdere hvorvidt FHFs praksis er i tråd med disse retningslinjene.

Andre Skjelstad, i næringskomiteen for Venstre: – Det er bra med et mangfold av finansieringsmuligheter for forskning, men alle prosjekter skal tåle offentlighet, også når det gjelder finansiering. Jeg vil fortsette å ha oppmerksomhet om bruken av slike midler.

Rasmus Hansson, talsmann for Miljøpartiet (MDG): – Det som er kommet frem er uholdbart og må opphøre. Fiskeriminister Per Sandberg må straks gjør det klart for fondet og næringen, at det enten må bli et åpent næringsstyrt fond, med det omdømmet det da vil medføre for de faglige konklusjonene, eller det må legges under Forskningsrådet og styres etter normale krav til objektiv forskning.

Les flere reaksjoner på morgenbladet.no

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 20 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse