00:00 - 10. november 2017

Aslak Bonde: Kampen mot skatteparadiser

Kampen mot skatteparadiser kan være mindre vanskelig enn flertallet av politikerne tror, skriver Aslak Bonde.

Aftenposten og det internasjonale nettverket for gravende journalister (ICIJ) har denne uken publisert masse ny og interessant informasjon om store selskapers og rike menneskers bruk av skatteparadiser. Avisen har antagelig også gitt ny næring til en avmaktsfølelse hos mange. De har lest og hørt om kreativ bokføring i lavskattland i årevis uten at de merker særlig fremdrift i arbeidet med å bekjempe den.

Skattedirektøren og regjeringen har helt sikkert rett i at det nå skjer ganske mye for å minske bruken av skatteparadiser, men tempoet er fortsatt lavt. Det blir nødvendigvis det når man skal prøve å få til internasjonalt samarbeid. Landene som vil minst bestemmer tempoet.

Annonse