Annonse
00:00 - 10. november 2017

- Tellekanter kan ikke erstatte forskningsledelse

SSB krever at fagfolk skal publisere i ledende tidsskrifter for å få lov til å forske. Dette er stikk i strid med intensjonene, sier arkitekten bak tellekantsystemet.

Arkivillustrasjon: Kristoffer Nilsen
Annonse

Tellekantsystemet ble innført for å gi et overordnet bilde av norsk forskning, og for å brukes til å omfordele penger mellom norske universiteter og høyskoler. Jo flere publiseringspoeng, jo bedre finansiering får forskningsinstitusjonen. Ordningen har vært omstridt blant forskere, men siden starten har det lydt som et beroligende mantra at den ikke er ment til vurdere enkeltforskere. Dette har imidlertid sklidd ut i store deler av Forsknings-Norge, og nettopp individuell bruk av tellekantene er nå i sentrum av de siste ukenes storm rundt Statistisk sentralbyrå. Når Erling Holmøy og andre forskere etter planen skal tvangsflyttes fra forskningsavdelingen, er begrunnelsen at de ikke har publisert noe på det høyeste nivået – nivå 2 – i løpet av de siste fem årene.

Gunnar Sivertsen er forsker ved Nifu og regnes ofte som selve arkitekten bak tellekantsystemet. Eller publiseringsindikatoren, som det egentlig heter.

– I SSB er det nå «publish or perish» på ordentlig. Hva tenker du om det?

Vi kan ikke love ketsjup til alle,
men vi lover å servere deg viktige saker hver dag.
Annonse

Les om hvordan vi behandler dine personopplysninger

Vi anbefaler deg å lese personvererklæringen og sette deg inn i hvordan vi behandler dine opplysninger. Den vil gi deg bedre oversikt over og kontroll på hva som brukes og lagres av dine persondata. Du finner all informasjon her.