00:00 - 06. oktober 2017

Utenfor menigheten

Norske forfattere står støtt på venstresiden. Hvordan er det å være forfatter og ikke føye seg inn i folden? Og hva gjør den politiske enigheten med bøkene som skrives?

Mann for sin hatt: Cornelius Jakhelln er aktuell med den filosofiske ungdomsromanen Nazi jihad, som handler om to gutter som blir radikalisert.

– Jeg har laget, og lager, kontroversiell kunst. Og jeg er konservativ i innvandringsspørsmål», sier forfatter Cornelius Jakhelln, før han legger til:

– Det mener jeg må være mulig uten å bli stemplet som rasist eller fascist, for jeg er ikke rasist, og jeg er ikke fascist.

Disse to replikkene illustrerer på mange måter den undringen som ligger til grunn for artikkelen du nettopp har begynt å lese: En forfatters bekjennelse av et politisk standpunkt han deler med brede lag av den norske befolkningen, følges prompte opp av en dobbelt påpekning av at han med dette standpunktet ikke plasserer seg ytterst på den fremmedfiendtlige høyresiden. Som om kombinasjonen av konservative politiske meninger og forfatteryrket er så uhørt at den ikke er mulig å påberope seg uten umiddelbart å bli plassert i ekstremismen.

Annonse