00:00 - 13. oktober 2017

Ulvetider i forskningen

Konspirasjonsteorier, forskning som gjemmes bort, naturvernets versjon av klimaskepsis. Anklagene hagler når forskningen på norsk ulv nå skal gjennomgås.

«Ut fra det vi vet om genetikken i dag – ikke det vi antar, men det som er publisert – så virker det noe usannsynlig at det dreier seg om naturlig innvandring.»

Det er en sen maidag i 2016, og i det halvgrelle lyset i Stortingets høringsrom forteller Øyvind Øverli fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) om norsk ulv. Det han sier, er stikk i strid med den etablerte forskningen på ulvestammen. Men om Øverli – som til vanlig forsker på laks – har rett, kan det få det store konsekvenser.

Øverli har fremført budskapet en gang før. Det var noen uker tidligere, den gangen for Energi- og miljøkomiteen. Også da snakket han om gensignaturer, vandringsruter, om Bernkonvensjonen og fremmede organismer. Han ble titulert som professor, men er det ikke.

Annonse