16:15 - 05. oktober 2017

Revolusjon med mikroskop

Årets nobelprisvinnere har gitt oss ny, grunnleggende informasjon om livet selv, med en presisjon få trodde var mulig for bare kort tid siden.

Figurene viser hvordan forskere har illustrert strukturene til ulike proteinkomplekser. Til venstre proteiner som styrer døgnrytme. I midten en sensor som leser trykkforandringer i øret og gjør at vi kan høre. Til høyre zikaviruset. Årets nobelprisvinnere i kjemi står bak avgjørende gjennombrudd i forskningen på disse strukturene. Foto: Det kongelige svenske vitenskapsakademiet.

Takket være nobelprisvinnerne i kjemi for 2017, som på hver sin måte har bidratt til å utvikle kryoelektronmikroskopi, kan vi nå studere livets molekyler i detalj. Vi kan se ikke bare hvordan atomene er bundet sammen, men også deres dynamiske oppførsel, altså hvordan ulike deler av proteinene vrir og vender på seg når de opererer i kroppens celler. Dette er helt essensiell informasjon for å forstå viktige biologiske prosesser og danner for eksempel grunnlaget for utvikling av nye typer legemidler og medisiner.

Nobelprisen gikk til briten Richard Henderson, sveitseren Jacques Dubochet og amerikaneren Joachim Frank. Metodene de har utviklet, brukes til å undersøke «biomolekyler». Disse livets molekyler er ulike proteiner involvert i kroppens prosesser, som katalysatorer, komponenter i immunsystemet, transportkanaler ut og inn av celler og mye mer.

Et typisk protein har en diameter på rundt 10 nanometer, som betyr at én million av dem lagt ved siden av hverandre blir bare én centimeter. De er da for små til å studeres i et mikroskop, og elektronstrålen i et vanlig elektronmikroskop ville ødelagt dem nesten umiddelbart.

Annonse