00:00 - 13. oktober 2017

Naturkatastrofenes sosiologi

New Orleans er eldre, rikere og hvitere enn det var før orkanen Katrina inntraff.

Hjemløs: Tusenvis av mennesker søkte tilflukt i Superdome i New Orleans etter orkanen Katrina i 2005. Forskning viser at naturkatastrofer rammer ulikt etter hvilken sosioøkonomiske status man har. Foto: Michael Appleton / NY Daily News Archive / Getty Images

Vi begynner nesten å bli vant til bildene nå. Voldsomme orkaner og flodbølger som tvinger mennesker på flukt. Byer som ligger igjen i ruiner etter at stormen har stilnet. Ødelagte lokalsamfunn.

Mindre fokus er det på at naturkatastrofer rammer ulikt. En omfattende studie om konsekvensene av orkanen Katrina er unntaket i denne sammenhengen – og kom også i stand nær sagt ved en tilfeldighet. Bakgrunnen for studien var en surveyundersøkelse blant unge, fattige mødre som gikk på community college i ti amerikanske byer, deriblant New Orleans. Forskerne, en bredt sammensatt gruppe av sosiologer, psykologer, demografer og epidemiologer, skulle undersøke hva som kunne forklare den lave fullføringen av høyere utdannelse som kjennetegner denne gruppen.

Annonse