00:00 - 13. oktober 2017

Naturkatastrofenes sosiologi

New Orleans er eldre, rikere og hvitere enn det var før orkanen Katrina inntraff.

Hjemløs: Tusenvis av mennesker søkte tilflukt i Superdome i New Orleans etter orkanen Katrina i 2005. Forskning viser at naturkatastrofer rammer ulikt etter hvilken sosioøkonomiske status man har. Foto: Michael Appleton / NY Daily News Archive / Getty Images
Annonse