00:00 - 20. oktober 2017

Maria Reinertsen: En del av noe større

Økonomene må ta mindre plass i miljøpolitikken, skriver Maria Berg Reinertsen.

I en typisk norsk roman opplever hovedpersonen erkjennelsen av å være en del av naturen som en trøst. Snøen faller lett på siste side og dekker over alt det opprivende som har skjedd, den første løvetann lover en ny vår. Livet går videre, og vi med det. Slutt.

I Carl Frode Tillers ferske roman Begynnelser er det annerledes. Der lever hovedpersonen hele tiden med erkjennelsen av å være en del av naturen omkring seg, men det er en natur som er i akutt fare. Menneskene utrydder dyr og planter i rasende fart, forteller han deltagerne på et seminar i regi av fylkesmannen i Sør-Trøndelag: «[…] det skjer mens vi sitt her og snakker, rett utanfor vindauget her, i og rett utanfor byen vår, i Bymarka, langsmed Ladestien og i Trondheimsfjorden […]»

Annonse