Annonse
00:00 - 06. oktober 2017

Bonde om regissert politikersnakk

Politikernes problem er ikke utydelighet, men at de snakker så regissert at velgerne lukker ørene, skriver Aslak Bonde.

Annonse

En av flere forklaringer som nå fester seg i Arbeiderpartiets selvransakelse etter valgnederlaget, er at partiet ikke var tydelig nok i kommunikasjonen om skattepolitikk. De fikk ikke fortalt velgerne at de skulle bruke ekstra skatteinntekter til flere og bedre helse-, omsorgs- og skoletjenester.

Forklaringen er på et vis riv ruskende gal. Aps debattanter, både på nasjonalt og lokalt, plan lot sjelden en anledning gå fra seg i valgkampen til å fortelle akkurat hva de ekstra skattepengene skulle brukes til. De hadde alle fått med seg faktaark fra Youngstorget eller partihovedkvarteret i fylket, der det var tallfestede illustrasjoner brutt ned til fylkes- eller kommunenivå. Med en gang debatten dreide inn på skole, helse eller eldreomsorg, kunne Aps mann eller kvinne fortelle på desimalen hvor mye mer det skulle satses, om bare de fikk stanset regjeringens skattekutt og tatt inn litt mer penger til fellesskapet.

 

Vi kan ikke love ketsjup til alle,
men vi lover å servere deg viktige saker hver dag.
Annonse

Les om hvordan vi behandler dine personopplysninger

Vi anbefaler deg å lese personvererklæringen og sette deg inn i hvordan vi behandler dine opplysninger. Den vil gi deg bedre oversikt over og kontroll på hva som brukes og lagres av dine persondata. Du finner all informasjon her.