00:00 - 08. september 2017

Tove Gravdal: Utenriks i valgkampen

Formuesskatt og arbeidsledighet blir småtterier mot det som faktisk venter landets neste regjering, skriver Tove Gravdal.

En diktator i tredje generasjon tester atomvåpen i Asia og tirrer opp verdens største militærmakt. Stormaktens øverstkommanderende er en mann uten impulskontroll, som har skapt usikkerhet hos europeiske allierte i Nato. Valget av Donald Trump til USAs president er i seg selv et uromoment som får utenrikspolitiske konsekvenser for Norge. Men enda viktigere: Hans turbulente presidentskap speiler grunnleggende, globale utfordringer som vår neste regjering, uansett farge, blir nødt til å sette øverst på dagsordenen.

Status for verden er slik:

Demokratiet som styringsform bredte seg raskt etter jernteppets fall i 1989. Nå ser vi en tilbakegang. Russland blir under Vladimir Putin stadig mer autoritært. Allierte land, som Tyrkia, Ungarn og Polen, har ledere som med folkelig støtte bryter viktige rettsstatsprinsipper. Trump gir dem moralsk legitimitet med sine angrep på sannferdig journalistikk og med sin aktive støtte til kongediktaturet Saudi-Arabia.

Annonse