00:00 - 01. september 2017

Streng, men ikke åpenbart urimelig

I tingretten trekkes i disse dager grensen for hva en «streng og rettferdig asylpolitikk» egentlig innebærer. Her byttes partienes storslåtte slagord ut med diskusjoner om beitemark i Afghanistan og valutatransaksjoner i Iran.

«Høyres mål er en streng, rettferdig og forutsigbar asylpolitikk», står det i partiets program. Arbeiderpartiet «ønsker å videreføre en streng, retterferdig og human asyl- og flyktningpolitikk». For Fremskrittspartiet skal innvandringspolitikken være «streng, ikke slapp og naiv». Men hva vil det si i praksis? Hvor strengt er «streng nok», og hvor går grensen mellom «human» og «naiv»?

I løpet av 2015 kom over 31 000 asylsøkere til Norge. Nå sendes mange av dem ut igjen. Rett før sommerferien gikk to rettssaker i Oslo tingrett der asylsøkere har saksøkt Utlendingsnemnda (Une) for avslag på søknadene sine. Her prøves den strenge og rettferdige asylpolitikken i praksis.

Annonse