00:00 - 08. september 2017

Reddende engel, men ingen redaktør

Fritt Ord nesten dobler støtten til journalistikk og skal de neste fire årene dele ut 100 millioner kroner. Styreleder Grete Brochmann avviser at stiftelsen får en mektig redaktørrolle.

Fri debatt: Grete Brochmann er først og fremst kjent fra sin rolle som professor i sosiologi og leder av to utvalg som har kartlagt innvandringens konsekvenser. Rollen som styreleder i Fritt Ord er indirekte knyttet til forskningsfeltet, mener hun. – Ytringsfrihet og innvandring er blitt ett av vår tids mest kontroversielle temaer, der både journalister og forskere legger bånd på seg. Arkivfoto: Katinka Hustad

– Den gode og dyptpløyende journalistikken er under press, og medieøkonomien er i kraftig endring. I den situasjonen ønsker vi å markere vår støtte til kvalitetsjournalistikk, som ligger nært vårt mandat i å jobbe for ytringsfrihet, sier Grete Brochmann, styreleder i Fritt Ord.

Stiftelsen har siden 2015 bevilgnet 12-15 millioner kroner årlig til journalistikk, blant annet gjennom tildelingspotten «Kvalitetsjournalistikk i en ny tid». Nå satser de enda større, og øker bevilgningene til 25 millioner per år. Tilskuddene går til store redaksjoner, mindre lokalredaksjoner og frilansere, og varierer fra 20 000 til noen millioner kroner.

– Vi ønsker å stimulere til god, kritisk journalistikk og dermed en vital samfunnsdebatt, som er helt essensielt for å ha et kraftfullt demokratisk samfunn, sier Brochmann, og viser til at særlig satsingen på vital lokaljournalistikk har vært et viktig definert område.

Annonse