00:00 - 29. september 2017

Hjernen krymper hos anorektikere

Anoreksi fører til mindre hjernemasse. Ny nevrobiologisk kunnskap leder mot et paradigmeskifte i behandlingen av spiseforstyrrelser.

Foto: Pascal Le Segretain/Getty Images

– Hjernen krymper hos personer med alvorlig anoreksi, skriver du i din doktorgradsavhandling. Hvorfor det?

– De biologiske mekanismene som forårsaker disse endringene er ikke helt klare. Men sannsynligvis er det relatert til undervekt og underernæring.

– Krymper hele hjernen, eller er de enkelte deler av den som blir ­mindre?

Annonse