00:00 - 22. september 2017

Ah-ha-ha-lergisk

Et lite nålestikk på toåringen kan spå hvem som skal snufse og snørre på første skoledag. Men hva kan en gjøre med kunnskapen?

Illustrasjon: Håkon Sukuvara

Du har studert to ulike måter å teste for allergi på, prikktest og slgE-test. Hva slags tester er dette?

– Ved allergi reagerer kroppen på stoffer – allergener – som den normalt ikke reagerer på. Det skyldes at immunsystemet har dannet IgE antistoff mot det som framkaller allergi, for eksempel pollen, matvarer eller dyr. SIgE-testen måler om det finnes IgE antistoff i en blodprøve. Ved prikktest påvises IgE antistoff bundet til spesialiserte immunceller i huden. Man legger en dråpe med allergenekstrakt på huden og prikker dråpen inn i huden med en liten nål. Hvis testen er positiv oppstår det en vable i huden i løpet av ­minutter.

Du undersøkte blant annet om disse testene tatt på toåringer kan forutsi allergi hos barnet fire år senere. Hva fant du?

Annonse