Annonse
00:00 - 25. august 2017

Partienes nye ruspolitikk

Alle unntatt KrF og Frp beveger seg mot avkriminalisering av privat narkotikabruk.

Illustrasjon: Morgenbladet
Annonse

Vil avkriminalisere besittelse av brukerdoser med narkotika og bygge ut behandlingsplasser. Rødt vil lage tilbakeføringsprogrammer med individuell oppfølging slik at rusmisbrukere kan komme tilbake til arbeid eller utdanning.

Vil avkriminalisere besittelse av brukerdoser med narkotika, utvide sprøyteromtilbudet og satse på skadereduserende tiltak som å dele ut brukerutstyr og muligheter for å teste rusmidlene for skadelige stoffer. De vil ha en full gjennomgang av den legemiddelassisterte rehabiliteringen (LAR) og gjøre programmet mer åpent for de som bruker det.

Narkotika skal fortsatt være forbudt, men vil myke opp dagens sanksjoner mot rusbruk og gi rusavhengige helsehjelp, ikke straff. Vil bedre det generelle helsetilbudet for rusavhengige. Ønsker bred satsing på lavterskeltilbud av assisterte behandlinger og ettervern.

Vil utrede ulike modeller for regulering av narkotika og avkriminalisere bruk og besittelse av brukerdoser. De vil satse på frivillige og individuelt tilpassede helsetilbud for rusavhengige. Vil åpne for heroinassistert behandling, opprette åpne brukerrom med tilgang til kvalifisert helsepersonell i de større byene.

Vil avkriminalisere bruk av rusmidler og besittelse til eget bruk, gi flere rusavhengige helsehjelp og endre sprøyteromsloven til en brukerromslov der det også åpnes for andre inntaksmetoder enn injisering og andre stoffer enn heroin.

Vil flytte oppfølgingen av narkomane fra straffesystemet til helsevesenet. Vil ha egen nemd som vurderer tiltak for personer som pågripes for besittelse av narkotika til eget forbruk. Vil utvide helsetilbudet til rusavhengige.

Vil sikre at rusavhengige skal få rask hjelp til avrusing når vedkommende selv er motivert. Vil styrke rusomsorgens ettervern og ønsker overdoseteam i landets største byer, men vil opprettholde nulltoleransen for alle typer narkotikaomsetning.

Vil overføre ansvaret for rusmiddelbruk fra justissektoren til helsesektoren. Vil utvide behandlingstilbudet. Er åpen for nye skadebegrensende tiltak som heroinassistert behandling.

Vil beholde dagens forbudslinje, men styrke behandlingstilbudet for avrusning.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 40 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse