00:00 - 18. august 2017

Hva skal du stemme i år, da?

Hemmelige valg er en grunnpilar i demokratiet. Er din stemme også en familiehemmelighet?

Foto: Digital Vision / Getty Images

Her er en påstand: Nordmenn flest forteller ikke venner og familie hvilket parti de stemmer på. «Folk flest» er her de politisk interesserte, ikke partipolitisk aktive. Dokumentasjonen for påstanden er mangelfull, forskning finnes ikke. En første utprøving av hypotesen gir blandede svar – noen kjenner seg igjen, andre har ingen problemer med å fortelle venner og familiemedlemmer hva de stemmer på – eller spørre folk direkte.

Påstanden er ikke tatt ut av løse luften. Min nære familie, det vil si etterkommerne etter mine foreldre, består av 25 personer, snart 26. 23 av oss har stemmerett, og jeg antar at alle bruker den.

I vår familie snakker vi mye om politikk, om effekten av kommunale budsjettkutt, om utfordringer i fengselsvesenet og dilemmaer i arbeidet med å integrere flyktninger. Vi diskuterer Trump og norsk forsvarsevne, kulturens vilkår, landbrukssubsidier, klimaendringer og skattemoral. Men vi forteller ikke hverandre hvilket parti vi stemmer på.

Annonse