Annonse

Annonse

00:00 - 18. august 2017

Fjern sperregrensen

Blant partiene som søker folkets tillit i det nært forestående valget, er det populært å hylle gründere. Norge har gjort seg avhengig av noen få, store miljøer som produserer olje og gass. Uansett hva man mener om Norges ansvar for klimaendringene, er det åpenbart at vi trenger nye bærebjelker i neste generasjon. Da trengs det nye ideer og bedre løsninger som kan konkurrere ut de gamle. Det er ikke utopisk miljøradikalisme, det er snusfornuftig bedriftsøkonomi.

Nye ideer kommer naturligvis ofte fra miljøer utenfor de organisasjonene som lever av gårsdagens ideer. I forskningsprosjektet «The State of Norwegian Entrepreneurship», ledet av Torgeir Reve, finner forskerne at det er de unge, små bedriftene som skaper flesteparten av de nye jobbene.

Men i én bransje er politikerne skeptiske til gründere: i politikken. Der er partiene selv markedsledere, og anser det som riktig å la seg skjerme fra konkurransen med styringstillegg og sperregrense.

HER !

Annonse