00:00 - 01. september 2017

Et innvandringsparadoks?

Innvandrere søker tilbake til den klassen de tilhørte i landet de kom fra.

Foto: James Leynse/Corbis via Getty Images
Annonse