Annonse
00:00 - 01. september 2017

Et innvandringsparadoks?

Innvandrere søker tilbake til den klassen de tilhørte i landet de kom fra.

Foto: James Leynse/Corbis via Getty Images
Annonse

At sosial ulikhet reproduseres over generasjonene, er blant sosiologiens kjerneinnsikter: Barn av foreldre med lav utdannelse og yrker med lav inntekt har langt mindre sannsynlighet for å ta høyere utdannelse sammenlignet med barn av foreldre med høy utdannelse og høy inntekt.

Teorier om sosial reproduksjon er imidlertid blitt utfordret av de siste tiårenes forskning på etterkommere av arbeidsinnvandrere i USA og Europa. Selv om arbeidsinnvandrerne ofte hadde nokså lav utdannelse og de hovedsakelig fikk jobber i tradisjonelle arbeiderklasseyrker preget av hardt arbeid og lave lønninger, gjør barna det godt i utdanningssystemet. De har jevnt over høyere aspirasjoner enn majoriteten på samme alder, og de er overrepresentert innen elitestudier som jus og medisin. Etterkommernes sosiale mobilitet har i litteraturen blitt beskrevet som et «innvandringsparadoks» og setter grunninnsikten om sosial reproduksjon på prøve.

 

Lese mer?

— Prøv Morgenbladet —
Det er
ettertanken
som teller
Inntil 30% rabatt
Bestill her
Annonse

Les om hvordan vi behandler dine personopplysninger

Vi anbefaler deg å lese personvernerklæringen og sette deg inn i hvordan vi behandler dine opplysninger. Den vil gi deg bedre oversikt over og kontroll på hva som brukes og lagres av dine persondata. Du finner all informasjon her.

Mer fra Aktuelt