00:00 - 18. august 2017

Byråkratene bak det hele

Politikerne har gitt fra seg makten over helsesystemet til ukontrollerbare byråkrater, mener Rune Slagstad. Politikerne selv mener Slagstad henger fast i fortiden.

Du ser dem ikke: En ny, skjult maktklasse har vokst frem i helse-Norge, mener Rune Slagstad. Bildet er fra akuttmottaket på Ullevål sykehus i Oslo. Arkivfoto: Siv Dolmen

Hør Rune Slagstad på Morgenbladets podcast. Abonner gratis via Itunes eller lytt her: 

Det sosialdemokratiske helsesystemet trues av et sjikt av helsebyråkrater utenfor demokratisk kontroll, en «adel av førdemokratisk karakter», skriver sosiolog, idéhistoriker og rettsteoretiker Rune Slagstad i essayet «Den nye helseadelen» i denne ukens Morgenbladet.

Annonse