00:00 - 28. juli 2017

Sten Inge Jørgensen om Polen, Ungarn og Eu

Bare polakkene kan redde Polens demokrati, skriver Sten Inge Jørgensen.

Dramatikken i polsk politikk tok en ny vending denne uken, da president Andrzej Duda nektet å signere nye lovforslag som ville gitt det regjerende konservative Lov- og ordenpartiet (PiS) styrket kontroll over landets domstoler. Duda var selv medlem av PiS før han fikk dette embedet og har vært regnet som lojal, hvilket sier mye om hvilket press han sto overfor. Kritikken mot den polske regjeringen – både internt i Polen og fra EUs organer – var sterkere enn noensinne sist uke.

Mange demokratiforkjempere betrakter dette som en seier, men faktum er at den polske regjeringen for lengst har satt maktfordelingsprinsippet til side, ved å skaffe seg vesentlig kontroll over statsmedier og domstoler. Neste skritt på den autoritære veien ser ut til å bli en skolereform, som forventes å inkludere et nytt grunnskolepensum med mer vekt på styrking av nasjonal identitet og stolthet. De delene av historien som hinter om hvilken skjebne man kan vente på denne famøse veien, får neppe prominent plass.

Polen-observatører varsler at flere andre autoritære grep er i emning. Regjeringen forventes å styrke sin kontroll av private medier, under dekke av «renasjonalisering», hvor utenlandske eiere skvises ut. Det rapporteres videre at de arbeider med en ny valgordning, hvor bykretser de i dag taper til opposisjonen, slås sammen med landsbygdkretser de har flertall i.

Annonse