Annonse

Annonse

10:30 - 24. juni 2017

Redelighet, etterrettelighet og sannferdighet i forskning og journalistikk

I Morgenbladets og Harvest.no’s artikkel publisert på de to publikasjonenes nettsteder og i Morgenbladets papirutgave 23. juni under tittelen «Et forskermareritt», ble avlsselskapet AquaGen og spesielt daværende administrerende direktør Odd Magne Rødseth utsatt for massiv kritikk for hvordan vi har opptrådt i forbindelse med en klagesak til Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning. 

       Som ansvarlig for hvordan klagesaken mot Are Nylund og Siri Vike ble håndtert fra AquaGen sin side, ber jeg om plass alle tre steder hvor artikkelen er publisert til denne redegjørelsen – med henvisning til Vær Varsom-plakatens paragrafer 4.13, 4,14 og 4.15.

       Jeg blir i artikkelen fremstilt på en ufordelaktig måte som en hovedarkitekt bak en angivelig kampanje mot Vike og Nylund, og mitt navn nevnes hele åtte ganger hvor det fremlegges tildels alvorlige påstander knyttet til min person, adferd og hva jeg har sagt og skrevet. Jeg har ikke på noe tidspunkt før artikkelen ble publisert fått anledning til å komme med tilsvar eller kommentarer på anklagene som blir fremsatt. 

HER !

Annonse