00:00 - 02. juni 2017

Maria Berg Reinertssen om vås og visjoner i politikken

Det var kanskje en sinnssvak idé, å lete etter fremtids­visjoner i partiprogrammene, skriver Maria Berg Reinertsen.

Norske partiprogrammer er faste i formen: Kapitteloverskrift – for eksempel «Grønn omstilling og en bærekraftig fremtid» (H) eller «Omstilling til grønn økonomi» (SV) – deretter en kort tekst der utfordringer, fremtidsmål og de til enhver tid rådende moteformuleringer lires av (i år er det sirkulær økonomi som gjelder) og til sist kommer kulepunktene med hva partiet faktisk vil gjøre. Og slik, kulepunkt for kulepunkt, nærmer vi oss fremtiden. Men hvilken fremtid? Hvilken verden ser partier flest for seg at alle kulepunktene de har vedtatt på landsmøtene denne våren, skal føre oss frem til?

«I petroleumsindustrien ligger det mange muligheter i overgangen til lavutslippssamfunnet.» Det er på dette stedet i Arbeiderpartiets program, jeg blir alvorlig bekymret for hvor visjonsjakten skal ende. Dette er jo bare vås. For kulepunktene som følger, handler om å hvordan vi skal pumpe opp mer olje.

Annonse