00:00 - 23. juni 2017

Kunnskapsministeren svarer lakseforskerne

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har følgende kommentar til Morgenbladet og Harvests saker om press, drittpakker og trakassering av lakseforskere.

– Er de erfaringene forskerne beskriver, verdt å lytte til?

– Når forskere uttrykker denne typen bekymringer, er det klokt av kunnskapsministeren å lytte. Det er viktig å rekruttere og beholde flinke folk i forskningen. Da er det viktig at ikke debattklimaet er så hardt at de unge skremmes bort fra feltet og de erfarne forskerne søker seg vekk. Forskerforbundet satte dette på dagsordenen på sitt forskningspolitiske seminar i høst gjennom flere gode innlegg. Jeg vil gjerne vise til det Forskerløftet som alle partiene undertegnet den dagen, der det står: «På vegne av mitt parti oppfordrer jeg forskere til å delta i det offentlige ordskiftet og gjøre sin forskning synlig – også når forskningen peker i en annen retning enn partiets ståsted.»

– Forskerne beskriver et tett forhold mellom næring, politikere og næringsvennlige forskere på feltet rundt laks og sjømat. Hvordan oppfatter du situasjonen?

Annonse