00:00 - 09. juni 2017

Aslak Bonde om kreativ bokføring

Politikeres kreative bokføring grenser alltid mot juks. Løftene om nye IKT-studieplasser er nok over grensen, skriver Aslak Bonde.

Onsdag ble det enighet i Stortinget om revidert nasjonalbudsjett. Høyre/Frp og Venstre/KrF har gjort 98 endringer i det forslaget til budsjett som regjeringen sendte til Stortinget for en snau måned siden. Takket være nye anslag om budsjettpenger som ikke kommer til å bli brukt opp, har de fire partiene kuttet 390 millioner kroner som de deretter har spredt utover på 75 gode formål.

Det igjen betyr at Venstre og Kristelig Folkeparti har fått nye ting inn på sine lister over alt det de har fått gjennomslag for som en følge av at de holder regjeringen ved makten. KrF har blant annet fått 10 millioner kroner til styrking av politiets kapasitet og kompetanse til etterforsking i saker som gjelder vold og overgrep mot barn. Venstre har fått 29 millioner til å øke sykepengesatsen for selvstendig næringsdrivende.

 

Annonse