00:00 - 16. juni 2017

Aslak Bonde: Lobbyister er viktigere enn velgere

Lobbyister er viktigere enn velgere. Derfor satser politikerne mer på tog og veier enn på sykehus, skriver Aslak Bonde.

Mandag gjorde Arbeiderpartiet det klart at det vil overby regjeringen i samferdselspolitikken. Det var overraskende for dem som husker hva Ap sa for tre måneder siden. Det var da regjeringen, KrF og Venstre la frem en nasjonal transportplan med en økonomisk ramme på én billion kroner. Økningen fra dagens transportplan var på mange hundre milliarder.

De nasjonale transportplanene strekker seg over flere stortingsperioder, men ambisjonene er likevel så høye at samferdselsbudsjettene må blåses opp med mange milliarder kroner hvert eneste år, dersom man skal innfri totalrammen. Ap regnet seg i mars frem til at det årlige vekstbehovet var 3,7 milliarder kroner – noe som betød at regjeringen la opp til å bruke mer enn halvparten av det beregnede økonomiske handlingsrommet i fremtiden på veier, jernbane og sjøtransport. Ifølge de samme beregningene ville det da bli mindre penger til nysatsninger og forbedringer på alle andre velferdsytelser – sykehus, eldreomsorg, skole, forsvar og politi, for å nevne det viktigste.

Annonse