00:00 - 02. juni 2017

Aslak Bonde: Bestemor på anbud

Striden om bestemor på anbud er erstattet av kampen om profittfri velferd – noe som gjør Aps valgkamp tyngre, skriver Aslak Bonde.

En av de klassiske kampene mellom høyre- og venstresiden i politikken har stått om hvem som skal gi de offentlige velferdstjenestene. Skal det være bare stat og kommune, eller skal det offentlige kjøpe tjenester av private? Et viktig element i moderniseringen av Arbeiderpartiet fra slutten av 1980-tallet og utover mot årtusenskiftet var at man åpnet for å privatisere alle de offentlige tjenestene som blir sett på som tekniske, for eksempel søppeltømming og bygg og vedlikehold av hus, veier og vann- og avløpsanlegg, mens omsorgstjenester og utdanning ble sett på som så viktig at Ap strittet i mot privatisering.

Høyrepartiene har alltid jobbet for å slippe private inn på velferdsområdene, med den begrunnelsen at konkurranse gir bedre tjenester. Dette har ført til at anbudsutlysninger av eldreomsorg og omfanget av private sykehus og skoler har vært hete valgkamptemaer gjennom flere tiår.

Annonse