Annonse
00:00 - 30. juni 2017

Anbud, ikke tilskudd

Støtten til Helge Lurås er gitt som tilskudd, men UD går langt i å erkjenne at kontraktene burde vært lagt ut på anbud.

Annonse

Senter for internasjonal og strategisk analyse (Sisa), som Helge Lurås driver, har siden 2012 fått til sammen seks millioner kroner fra UD etter først å ha søkt om støtte. I avtalen om Afghanistan-tilskudd fra desember 2013 står det at Sisa skal «utvikle kunnskap med operativ relevans for Utenriksdepartementet og samarbeidspartnere».

Det betyr at Sisa solgte UD tjenester til internt bruk. Slike anskaffelser skal i tråd med UDs regler og EØS-reglene, legges ut på anbud.

«Hovedregelen er at alle tjenesteleveranser skal anbudsutsettes», bekrefter UDs kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg, som peker på at Sisa-prosjektene også har ført til produkter som har kommet flere enn UD til gode.

Annonse