00:00 - 05. mai 2017

Hvordan elske?

Respekt er de nære kjærlighetsforholdenes minste felles multiplum, ifølge filosofi-avhandlingen «What is Love»?

Foto: Henry Guttmann/Getty Images

– Når jeg sier tittelen på oppgaven din til folk her, får alle den samme sangen på hjernen, er det bevisst?

– Ha-ha, Haddaway er ikke en referanse i avhandlingen, nei. Filosofi handler i stor grad om å spørre hva noe er. Platon skrev for eksempel om «Hva er rettferdighet?». Innen analytisk filosofi, der jeg hører hjemme, har ikke så mange skrevet om kjærlighet tidligere, men i de siste tyve årene har det blitt skrevet mye om emosjoner, og kjærlighet er nå blitt et hot topic.

– Så hva er det, ifølge deg?

Doktoren svarer

Monica Roland

disputerte 21. april ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie
og klassiske språk med avhandlingen What is Love?

– Jeg snakker om hva romantisk kjærlighet, nære vennskap og familiekjærlighet har til felles, og argumenterer for at en konstituerende del av kjærligheten er at den innbefatter respekt, i filosofisk forstand – respekt for mennesket som mål i seg selv.

– Som i menneskerettigheter og humanisme?

– Nettopp. Noen vil si at kjærligheten er egoistisk og handler om å dekke egne behov. Jeg argumenterer for at kjærlighet er en viktig kilde til motivasjon og at den strukturerer viljen vår. Den hindrer oss i å bruke den andre kun som middel for å tilfredsstille egne begjær, samtidig som den motiverer oss til å handle på vegne av den andre. Vi gjør langt mer for dem vi elsker enn for andre.

Jeg er åpen for at barmhjertighetsdrap kan være et resultat av ekte kjærlighet.

– Det handler mest om hvordan vi opplever det innenfra, altså? Det finnes jo biologiske forklaringsmodeller for når kjærlighet lønner seg?

– Det er ingen tvil om at vår evne til å elske er et resultat av evolusjonen, og at det å være i gode relasjoner er bra for oss. Men filosofer er opptatt av hvordan kjærlighet påvirker oss som aktører, på lik linje med hvordan moral påvirker oss.

– Kan vi lære noe konkret av avhandlingen din?

– Ofte oppgir vi grunner til at vi liker noen, som utseende, eller at vi har samme interesser. Men om denne personen ikke er til å stole på, om denne personen ikke også har gode relasjonelle egenskaper, så er det et dårlig utgangspunkt for nære relasjoner – hvis de skal gi et godt liv, noe vi er opptatt av i filosofien. Så ja, jeg mener avhandlingen har noe å lære oss, slik som at vi bør stille krav til hva slags type mennesker vi skal ha i livene våre.

– Man bør ikke falle for en slem kjekkas?

– Uansett hvilket kjønn man tilhører, er det viktig i forhold og vennskap at man stiller krav til dem man er i relasjoner med.

– Apropos krav – Laura Kipnis tok i Against love et oppgjør med den romantiske kjærligheten som en utdatert tvangstrøye?

– Mange filosofer skriver at den romantiske kjærligheten nødvendigvis er monogam, men jeg mener vi må ta på alvor at mange mennesker er polyamorøse. Det er ikke i seg selv noe moralsk galt med polyamorøse forhold. Begge deler faller innenfor rammen av respektfull kjærlighet.

– Men folk påberoper seg kjærlighet som motiv for mye kontroversielt? Skal vi tro dem?

– Jeg er åpen for at for eksempel barmhjertighetsdrap kan være et resultat av ekte kjærlighet. Men i andre tilfeller, som voldelige parforhold, har folk et forvrengt bilde av virkeligheten. Misbruk av andre mennesker er aldri kjærlighet.

– Hva med tradisjonelle kulturer der mannen skal bestemme over kvinnen – av kjærlighet?

– Det finnes asymmetriske makt­relasjoner med kjærlighet i, som mellom foreldre og små barn. Man bestemmer i stor grad over barna fordi man som voksen vet bedre. Men i en relasjon med en klar maktstruktur som begrenser den andre voksne personens frihet, mener jeg at det ikke er snakk om kjærlighet. Kjærlighet og respekt handler om å ta den andres autonomi på alvor.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 20 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse