00:00 - 19. mai 2017

Genjakt i immunforsvaret

En nitid jakt på gener som fører til sjelden immunsvikt, har nå ført frem.

Du har forsket på eksomsekvensering for å diagnostisere primære immunsviktsykdommer. Hva betyr det?

– I Norge har omtrent 600 personer diagnosen primær immunsvikt, en medfødt feil i immunforsvaret. Det er mange undergrupper med forskjellig forekomst og alvorlighetsgrad – noen har overaktivt, mens andre

har underaktivt immunforsvar. Den mest alvorlige typen er noe som kalles SCID, eller «Alvorlig kombinert immunsvikt».

Annonse