00:00 - 19. mai 2017

Aslak Bonde om sykehusstrid

Odda vant sin sykehuskamp, men andre lokalsykehus er like utrygge. Politisk sykehusstyring er uforutsigbar, skriver Aslak Bonde.

Beboerne i Odda jublet da Stortinget mandag tvang helseminister Bent Høie til å redde akuttfunksjonene på sykehuset. Noen jublet mer forbeholdent enn andre, fordi de ikke var helt sikre på hva Høie faktisk redder, og for hvor lenge. Helseministeren sa nemlig for en snau måned siden ja til Helse Vests ønske om å legge ned den akuttkirurgiske døgnberedskapen, og han vil ikke omgjøre det ja-et. Han vil i stedet sende et brev til, der han gir «utfyllende» føringer for den videre driften ved sykehuset. I det brevet skal det stå at det skal være kirurger tilgjengelig på døgnbasis, og at beredskapen for Odda-beboerne skal være på samme nivå og gi tilsvarende trygghet som i dag.

I Stortingssalen luftet talere fra Senterpartiet, SV og Kristelig Folkeparti sin bekymring over at Høie ikke var spesielt klar i sin tale, men de fikk kraftig tilsvar fra de andre partiene, som mente at de tre småpartiene spredte ubegrunnet frykt i Odda-samfunnet utelukkende for å score billige politiske poeng.

Annonse