Annonse

Annonse

00:00 - 21. april 2017

Ulrik Eriksen om bilslaveri og Nasjonal Transportplan

Nasjonal transportplan er en ønskedrøm formulert som en stortingsmelding, skriver Ulrik Eriksen.

Hva er mest sannsynlig? At vi klarer å begrense bilbruken vår betydelig, særlig i de største byene innen 2030? Eller at bensinbiler ikke lenger er i salg om åtte år? På papiret fremstår de norske klimamålene for transportsektoren som ambisiøse, men nødvendige. Ifølge Paris-avtalen skal norske utslipp reduseres med 40 prosent (sammenlignet med 1990) innen 2030. Sett i forhold til dagens virkelighet og virkemidlene regjeringen forespeiler, er ambisjonene imidlertid avhengig av et teknologisk skifte verden aldri har sett maken til.

Dette er Ketil Solvik-Olsens månelanding slik den er formulert i Nasjonal Transportplan 2018-29 (NTP): Innen 2030 skal 1,5 millioner elektriske biler ferdes på norske veier. Det betyr at det må selges nærmere 110 000 el-biler hvert år de neste tretten årene. I 2017 ligger det an til å bli solgt 28 000, en oppgang på åtte prosent fra 2016. Deretter må det skje noe drastisk. Hvert eneste påfølgende år frem til 2025 må salget økes med 25 prosent, før det stabiliserer seg rundt 160 000 nye el-biler hvert år i fem år.

 

Å lese klimakapittelet i NTP er som å se terrenget magisk forvandle seg etter kartet. Regjeringens nylig publiserte Perspektivmelding konkluderer med at utslipp fra veitrafikken vil være på 8,4 millioner tonn CO2 i 2030, det vil si ti prosent mer enn i 1990. I NTP presiseres det imidlertid at denne fremskrivningen kun er basert på «dagens antakelser om teknologisk utvikling». Derfor leder rapporten oss ut av virkelighetens verden, gjennom kaninhullet, og inn i eventyrland. Her blir vi introdusert for et såkalt «disruptivt» scenario, hvor teknologien introduseres langt raskere enn i alle andre kalkyler. Tilfeldigvis akkurat så raskt at Paris-regnestykket går opp.

Lese mer?

UKE
59,-
Inkluderer også tilgang til arkiv og eAvis.
ABONNEMENT
Fra 35,-
per uke
Følg de viktige debattene og få en dypere innsikt i samfunnsaktuelle saker hver uke.
ARTIKKEL
20,-
Betal med Vipps/mCash/PayPal/Bitcoin.

Annonse