00:00 - 28. april 2017

Praktisk visdom

Rørlegger-elevene lærer best når de får holde på med faget sitt i praksis, ikke når de må drive med generaliteter og benkeøvelser på skolen.

– Du har bakgrunn som rørlegger selv, nå er du akademiker – du har ikke blitt verdensfjern og teoretisk på veien?

– Jeg har jobbet som yrkeslærer og tok all utdanningen min som deltidsstudent – så jeg har hele tiden hatt kontakt med praksisfeltet. Hadde jeg vært ren akademiker, ville jeg ikke fått komme inn i miljøet på den måten jeg gjorde under feltstudiet, eller forstått de tause prosessene.

– Du studerte hvordan rørleggerlærlingene lærer faget sitt?

Annonse