00:00 - 28. april 2017

Hva vil vi med universitetene?

Spiller det noen rolle hvem som er rektor ved Universitetet i Oslo? Da nyheten om at jussprofessor Hans Petter Graver stilte til valg kom i vinter, var det få som hadde fått med seg at det allerede fantes en kandidat, professor i kjemi Svein Stølen. Da stemmene ble talt opp torsdag i forrige uke, var det Stølen som trakk det lengste strået. Landets nest største universitet har en ny, valgt rektor. Det er bra.

Denne uken tar sittende rektor Ole Petter Ottersen selvkritikk for at de ikke har vært flinke nok til å skape interesse for valget og universitetsdemokratiet. Den lave valgdeltagelsen er ikke noe nytt, og den brukes stadig som argument for å gå bort fra rektorvalg og heller ansette rektor. Tidligere rektor ved Handelshøyskolen BI, Torger Reve, sier for eksempel til Khrono denne uken, at valgt rektor er en «antikvarisk ordning som sannsynligvis vil forsvinne av seg selv». Fra kommentatorplass i Dagens Næringsliv, er det nesten uforståelig at noen fortsatt forsvarer ordningen som gjør det umulig å finne den beste personen til å lede universitetet. Hovedproblemet med valgordningen hevdes det derfra, er at konkurransen blir for snever. Camilla Stoltenberg ble for eksempel oppfordret til å stille som ekstern kandidat for jobben, men for henne var det uaktuelt å drive åpen valgkamp fra posisjonen som toppleder i en annen stor organisasjon. Rektorvalg er «utdatert».

Likevel er det ingen tvil om at ansatt eller valgt rektor er en av de viktigste grunnlagsdebattene i universitetspolitikken. Under de mange heftige diskusjonene om spørsmålet de siste årene, har Gunnar Bovim ved NTNU i Trondheim vært det beste argumentet for næringslivsmodellen med ansatt rektor og ekstern styreleder. Hva er de redde for i Oslo og Bergen, når det går så bra i Trondheim? Interessant nok ble en av de mest profilerte kritikerne av bedriftsmodellen i Trondheim, sosiologiprofessor Aksel Tjora, nylig valgt inn i styret ved NTNU. Tjora har i lengre tid vært i åpen konflikt med det sittende rektoratet, om konkrete veivalg for universitetet. At nettopp Tjora fikk flest av de vitenskapelig ansattes stemmer, kan vanskelig tolkes som noe annet enn et sterkt signal fra staben.

Sett utenfra sto det lite på spill under rektorvalget i Oslo. To nesten helt like lag kjempet om stemmene til knapt 20 prosent av de stemmeberettigede. Holdningen til spørsmålet om ansatt eller valgt rektor var det eneste som kunne skilt de to lagene. Graver har lenge vært en tydelig forsvarer av valgt rektor, mens Stølens prorektor, Gro Bjørnerud Mo, tidligere har argumentert offentlig for å ansette rektor. Men da sittende styremedlemmer for den vitenskapelige staben forsøkte å gjøre spørsmålet relevant i valgkampen, ble det resolutt avvist. Begge lagene sto samlet for fortsatt valgt rektor. Den lave valgdeltagelsen i Oslo skyldes, ikke minst, at valgkampen ikke handlet om noe.

Spiller det noen rolle hvem av de to, Stølen eller Graver, som er rektor ved Universitetet i Oslo? Nei, kanskje ikke. Spørsmålet om ansatt eller valgt rektor er, når det isoleres, åpenbart for smalt til å antenne entusiasme og engasjement. Ved neste korsvei, burde vi ikke heller ta opp selve universitetsideen til diskusjon? Det er på høy tid å innse at de forskjellige fagene følger sine egne formasjonsregler, at det ikke lenger finnes noe enhetlig begrep om vitenskap som omfatter alle fag og alle fakulteter. Det er universitetets eksistens som står på spill når man går bort fra ideen om institusjonen som et samfunn av forskjellige fag og omfavner bedriftsmodellen. Hvis ordningen med valgt rektor er utdatert, så er universitetsideen det også.

MKS

Rettelse: I en tidligere utgave var Universitetet i Oslo omtalt som landets største. Etter sammenslåingene i fjor, er NTNU per 1. oktober 2016 størst i landet, med 39 464 studenter mot UiOs 27 513.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 20 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse