00:00 - 31. mars 2017

Trøbbel i drivhuset

En 200 000 år lang hetebølge fikk enorme konsekvenser.

Nordlige krokodiller: For millioner av år siden svømte krokodiller nær Grønland. Da var det store utslipp av klimagasser som skapte det varme klimaet. Nå slipper vi ut ti ganger mer. Foto: Jeff Foott / Getty Images

En av de store vitenskapelige oppdagelsene de siste tiårene har fått oss til å se fortiden på en ny måte. I starten av tidsepoken eocen, for 56 millioner år siden, ble jorden brått varmere. Klimaendringer kalles «paleocen-eocen thermal maximum» og forkortes til PETM. Temperaturen steg med fem til åtte grader celsius i løpet av noen få tusen år. Og årsaken? Utslipp av store mengder drivhusgasser. PETM er blitt hendelsen vi støtter oss på for å forstå konsekvensene av raske klimaendringer. Nå har forskerne bak en ny studie foreslått at temperaturen i havet kan ha oversteget 36 grader i tropene.

Selv etter 20 år med forskning på PETM vet vi lite om hvordan livet i tropiske strøk reagerte på klimaendringen. Klimamodeller har vist at temperaturen i tropene kan ha blitt svært høy, helt opp mot tålegrensen for liv. Men vi vet ikke om resultatene er troverdige, for modeller må testes mot andre typer studier. Kunnskapshullet skyldes mangel på gode lokaliteter med fossiler av dyr eller planter som levde nær ekvator.

Annonse