00:00 - 17. mars 2017

Sten Inge Jørgensen om brexit

Brexit-forhandlingene handler ikke om hevn. Men vi kan få et nytt syn på EU, skriver Sten Inge Jørgensen.

Denne uken ga det britiske parlamentet klarsignal til regjeringen for å starte utmeldingsprosessen fra EU. Statsminister Theresa May kan sette dominobrikkene i gang hvilken dag som helst. Da starter en (minst) to år lang prosess som vil arte seg helt forskjellig avhengig av hvilken side av den engelske kanal man befinner seg på. Britene vil oppleve hevn og straff, mens kontinentaleuropeerne rister på hodet over en stabeis av en stormakt som er falmet på alle vis, bortsett fra i eget selvbilde.

Ut fra norske mediers dekning av brexit så langt, kan det forventes at vi vil eksponeres mest for den britiske virkelighetsforståelsen. Det skyldes ikke bare at norske journalister orienterer seg om verden via engelskspråklige medier, men også at nordmenns syn på EU har mange likhetstrekk med det britiske.

Personliggjøringen av unionen er det fremste eksemplet. Her til lands snakkes og skrives det ofte om hva EU vil, eventuelt ikke vil, som om vi har med «hainn EU» å gjøre. Tror man at EU har egenvilje, er det også nærliggende å tenke at britene ikke vil få en god sluttavtale, da det kunne friste andre land til å melde seg ut. Det er hovedårsaken til at begreper som «hevn» og «straff» virker relevante. For vi har jo lest i angloamerikanske og norske medier at brexit kan følges av frexit og nexit og gud vet hva, så upopulært som EU er nå for tiden. At det er klart flertall for EU i alle EU-land, og at oppslutningen faktisk økte etter brexit-avstemningen, har fått lite oppmerksomhet.

Annonse