00:00 - 03. mars 2017

Rettsstatens seier

Anders Behring Breivik har ikke vært utsatt for tortur eller umenneskelig eller nedverdigende behandling. Han er ikke isolasjonsskadet. Hans menneskerettigheter er ikke krenket.

Regjeringsadvokatene Fredrik Sejersted og Marius Emberland vant en absolutt seier i ankesaken mot Anders Behring Breivik denne uken. Altså kom Borgarting lagmannsrett til stikk motsatt konklusjon av det tingretten gjorde for under ett år siden, da den dømte staten for brudd på artikkel 3 i Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK).

Det er seier for staten, men også en seier for rettsstaten. Det siste er nødvendig å understreke, fordi tingrettens dom nettopp ble fremhevet som et bevis på rettsstatens uhildethet, som «en utpreget juridisk dom» og et foregangseksempel på hvordan EMK kunne gjelde i norsk rett. Noen kan hevde at lagmannsrettens dom slik er «mindre juridisk», at den har valgt å skjele til 22. juli-traumet og stemningene utenfor rettssalen. En slik oppfatning gir ikke dommen grunnlag for – selv om det vitterlig er sant at den også er mer i pakt med allmenn rettsfølelse.

Annonse

«Forrige uke ble rapporten «Særfinansiering av utsatte humaniorafag» sendt ut på høring Mandatet har vært å sikre at Norge ikke mister sentrale kulturfag; en viktig rapport i…»
«Vi kan få kreft av kjøtt, det bekreftet Verdens Helseorganisasjon denne uken. Samtidig skaper filmen «Cowspiracy» blest om metangass fra husdyrhold (altså promp), som bidrar 22…»