Annonse
00:00 - 03. mars 2017

Rettsstatens seier

Annonse

Anders Behring Breivik har ikke vært utsatt for tortur eller umenneskelig eller nedverdigende behandling. Han er ikke isolasjonsskadet. Hans menneskerettigheter er ikke krenket.

Regjeringsadvokatene Fredrik Sejersted og Marius Emberland vant en absolutt seier i ankesaken mot Anders Behring Breivik denne uken. Altså kom Borgarting lagmannsrett til stikk motsatt konklusjon av det tingretten gjorde for under ett år siden, da den dømte staten for brudd på artikkel 3 i Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK).

Det er seier for staten, men også en seier for rettsstaten. Det siste er nødvendig å understreke, fordi tingrettens dom nettopp ble fremhevet som et bevis på rettsstatens uhildethet, som «en utpreget juridisk dom» og et foregangseksempel på hvordan EMK kunne gjelde i norsk rett. Noen kan hevde at lagmannsrettens dom slik er «mindre juridisk», at den har valgt å skjele til 22. juli-traumet og stemningene utenfor rettssalen. En slik oppfatning gir ikke dommen grunnlag for – selv om det vitterlig er sant at den også er mer i pakt med allmenn rettsfølelse.

ALLEREDE ABONNENT?
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

«Tenk om Arbeiderpartiet i disse dager ikke hadde debattert trakassering, men hvorvidt partiet skulle fortsette i regjering med Høyre som juniorpartner, etter å ha lovet det motsatte…»
«Vi kan få kreft av kjøtt, det bekreftet Verdens Helseorganisasjon denne uken. Samtidig skaper filmen «Cowspiracy» blest om metangass fra husdyrhold (altså promp), som bidrar 22…»
«Mennesket er egentlig bare små, gående dyr, skriver det amerikanske tidsskriftet The Atlantic. Bladet sikter til nyheten om at Oslo sentrum skal bli bilfritt innen 2019 og at byens…»