00:00 - 10. mars 2017

Organoidene kommer

Forskere dyrker kunstig hjernemasse av omprogrammerte hudceller.

Foto: Ian Allen / Condé Nast via Getty Images

Det hender at hjerneforskere misunner kolleger som studerer andre organer. Ikke fordi blodet, musklene eller leveren er mer fascinerende enn hjernen, men fordi de er så mye mer tilgjengelige. Blodprøver bestiller legene hele tiden, andre vevsprøver tas også flittig, men terskelen for å skjære ut en hjernebiopsi er naturlig nok høy. Videre spiller dyremodeller en sentral rolle i forskning, og mange organsystemer fungerer rimelig likt hos mennesker og dyr. Men hvor langt kan museforsøk egentlig ta oss når det gjelder å forstå den menneskelige hjerne?

 

En oppdagelse fra 2006 ga håp til dem som drømmer om å eksperimentere med levende, menneskelige hjerneceller. Japaneren Shinya Yamanaka fant ut at han kunne ta celler fra for eksempel huden og «omprogrammere» dem til såkalte stamceller. Stamceller kan i neste omgang styres til å utvikle seg til alle mulige celletyper i kroppen, også hjerneceller. Dermed har man manipulert en hudbiopsi til å bli en slags hjernebiopsi. Metoden med såkalte induserte stamceller har blitt enormt populær blant forskere, og i 2012 fikk Yamanaka Nobelprisen i fysiologi eller medisin for oppdagelsen.

Annonse