Annonse
00:00 - 24. mars 2017

Lite narkotikabruk i Norge

Fører liberal politikk til mer bruk av rusmidler? Uvisst, ifølge Folkehelseinstituttet.

Annonse

Nordmenns bruk av ulovlige rusmidler har holdt seg lav og ganske stabil i flere tiår.

Har dette noe som helst å gjøre med narkotikapolitikken?

Det er vanskelig å påvise en sammenheng, ifølge Anne Line Bretteville-Jensen, direktør ved avdelingen for rusmiddelbruk ved Folkehelseinstituttet.

– Siden årtusenskiftet har det vært en betydelig nedgang i narkotikabruken blant de aller yngste. I den generelle voksenbefolkningen er bruken stabil. Men hvis du ser på problembrukerne, har det trolig ikke vært nedgang.

– Hva skyldes endringene?

– Det er svært vanskelig å si hvorvidt de skyldes narkotikapolitikken. Pilene for bruk pekte veldig oppover i 1990-årene og frem til årtusenskiftet, så flatet de ut eller gikk litt ned. Dette er trender som man delvis ser i andre land, men det som er spesielt med Norge, er at selv om vi følger internasjonale trender, ligger nivået i Norge betydelig under mange vesteuropeiske land. Jeg vil tro at narkotikapolitikken har hatt en effekt på nivået av narkotikabruk, men ikke på trendendringene internasjonalt.

Portugal trekkes gjerne frem som et foregangsland for dem som vil liberalisere narkotikapolitikken. Bretteville-Jensen har noen innvendinger:

– Portugiserne er veldig forsiktige med å hevde at liberalisering i seg selv førte til nedgang i problemene. De har samtidig økt behandlingen og satt i gang flere reformer, og i tillegg hadde de dårlige data før de begynte med reformene.

– Fører mildere narkotikapolitikk til mer eller mindre bruk?

– Det finnes lite forskning som utvetydig kan underbygge en årsakssammenheng mellom politikk og lavere eller høyere bruk. Dette er det vanskelig å forske på fordi gode data ofte mangler. Man kan blant annet ikke bare se på bruken i ett land før og etter en politisk endring, for man vil ikke vite hvordan det ville gått uten endringen, sier hun.

– Det annen forskning viser, er at hvis man skal reagere på adferd man ikke ønsker, så er det lite hensiktsmessig at straffen kommer lenge etter at lovbruddet har skjedd. Det er imidlertid tilfelle for mange ungdommer som blir tatt med narkotika. Ungdom som blir tatt med cannabis får en bot, men betydningen av å komme i strafferegisteret merker de senere, når de skal søke skoler eller visum til USA.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 10 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse