00:00 - 31. mars 2017

Lena Lindgren: Norsk tillit under press

Skjerpings — norsk tillit er under press, skriver Lena Lindgren.

Islamsk Råd, som skal drive statsstøttet dialog mellom storsamfunnet og norske moskeer, har ansatt niqab-brukeren Leyla Hasic. Et symbolsk fuck you til integreringslinjen, i verdens lykkeligste land.

Symbolpolitikk kan være noe herk. Ettersom den mangler pragmatisk innhold, kan den ikke oppfattes som noe annet enn en ren demonstrasjon av fiendtlighet. Utvisningssakene til UDI er et annet eksempel. De er så unødvendig brutale at de bare blir forståelige hvis de ses som symbolpolitikk. Dette kan nå tære på en tillit som minoritet og majoritet møysommelig har bygget opp.

Annonse