Annonse
00:00 - 17. mars 2017

Kraftig kritikk av Nederland-avtale

Soning i Nederland bryter med Norges menneskerettslige forpliktelser, konkluderer Sivilombudsmannen. Arbeiderpartiet vil avvikle fengselsavtalen så fort som mulig.

Annonse

Hvis en innsatt i Norgerhaven, Norges prestisjefengsel i Nederland, blir utsatt for overgrep eller krenkelser, for eksempel fra andre innsatte, har ikke norske myndigheter adgang til å etterforske, påtale og straffe det. Det bryter med Torturkonvensjonen, påpeker Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.

– Når vi påtar oss å straffe noen, har vi også en plikt til å verne dem. Med denne ordningen har Norge avskåret seg fra å gjøre det. Det er alvorlig, sier han.

Norsk straffegjennomføringslov skal gjelde i fengslet. Men dersom det skjer straffbare handlinger, havner det under nederlandsk lovgivning. Det gjelder også under fangetransporter. Under flyturen er innsatte blitt påsatt body-cuff, der håndjernene er festet med reimer til et belte rundt livet.

Annonse