00:00 - 31. mars 2017

Klar for atomkrig

Nord-Korea førebur atomkrig. USA vel ei konfronterande linje. Samstundes er diplomatiet fråverande.

Protester: I Sør-Koreas hovedstad Seoul blei bilete av Nord-Koreas leiar Kim Jong-un brent i ein demonstrasjon 11. februar. Sør-Korea har stansa eit industrisamarbeid med Nord-Korea på grunn av atomvåpentestane i nabolandet. Foto: Chung Sung-Jun/Getty Images

Nord-Korea skaut nyleg fire rakettar i retning Japan. Alt tyder på at landet utviklar missil som kan sende kjernevåpen mot mål i Japan og Sør-Korea. Den neste målsetjinga er sannsynlegvis å kunne nå USA og Europa. Den amerikanske kjernevåpen-eksperten Jeffrey Lewis påpeiker at dei siste testane ikkje handlar om å prøve ut teknologi, dei skal vise evne og vilje til å bruke kjernevåpen. I første rekke er målet amerikanske militære styrkar utplassert i Japan og Sør-Korea.

Fram til no har diskusjonen om Nord-Korea stort sett handla om landet eigentleg har kjernefysiske våpen. Det har vore god grunn til å diskutere dette, sidan dei første prøvesprengingane deira var av varierande kvalitet. Vi er no over i ein ny fase. Nord-Korea utviklar strategisk slagkraft for å kunne kjempe ein atomkrig i stor skala.

Det gir heilt nye krav til korleis omverda stiller seg til regimet i Pyongyang, og gjer det enno viktigare å forsøke å forstå korleis dette regimet faktisk fungerer.

Annonse