00:00 - 17. mars 2017

Kamp mot oljeplattformer

Håkon Normann har intervjuet politikere og næringslivsfolk for å finne ut hvorfor det er så lite sus over norsk vindkraft til havs.

– Hvordan har norsk olje- og gassnæring påvirket mulighetene for å utvikle en vindmølleindustri til havs?

– På flere måter, på den ene siden er det masse kompetanse og ressurser som kan nyttiggjøres – vi er flinke til å sette opp ting ute i havet. Så er det det at oljenæringen er syklisk. Når det går dårlig i oljenæringen, er det stor interesse blant bedrifter og politikere til å støtte opp om andre ben å stå på. Det så vi tydelig da oljeprisen gikk i gulvet i 2008, da var det stor entusiasme for havvind. Så krabbet oljeprisen opp igjen og da dabbet mye av interessen for havvind av både blant politikere og leverandørindustrien.

Entusiasmen for vindmøller blir omvendt proporsjonal med oljeprisen?

Annonse

«Høsten 1993 så den nyslåtte sjefredaktør og aviseier Truls Lie og en liten håndfull medarbeidere den første utgaven av den gjenoppstandne kultur- og kommentaravisen Morgenbladet…»