00:00 - 10. mars 2017

Ikke gråte, ikke klage

Ekstrem ulikhet gjennomsyrer forholdet mellom skandinaviske foreldre og surrogatmødre i India, ifølge Kristin Engh Førde, som har skrevet doktoravhandling om temaet.

Surrogatmor: Kvinnen fra Mumbai bærer frem et barn for vestlige foreldre. Inntill indiske myndigheter forbød internasjonal surrogati i 2015, vokste praksisen til en stor industri. Kvinnen på bildet er ikke den samme som omtales i teksten. Foto: Jonas Gratzer / LightRocket via Getty Images
Annonse