Annonse
10:57 - 03. mars 2017

Franske forbindelser

I middelalderen reiste nordmenn på studietur til Frankrike. Bøkene de tok med seg hjem, påvirket den norske bokkulturen.

Lærde: Munker og studenter i et fransk bibliotek. Fra et 1400-tallsmanuskript med Benoît de Sainte-Maures Le Roman de Troie (Trojaromansen), skrevet en gang mellom 1155 og 1160. Foto: Art Media/Print Collector/Getty Images
Annonse

– Avhandlingen din dreier seg om norsk-franske forbindelser i middelalderen. Kildematerialet ditt er fragmenter av bøker laget i Frankrike på 11- og 1200-tallet, bøker som nordmenn har tatt med seg hjem til Norge. Hva slags bøker var dette?

– De fleste fragmentene stammer fra liturgiske bøker, altså bøker til bruk i kirken eller bøker med religiøse sanger, men det som er interessant med dette franske materialet, er at det også er en ganske stor andel fra intellektuelle bøker, hvis man kan si det, bøker om teologi, juss og til og med medisin. Det viser at mange av bøkene som kom til Norge i middelalderen, stammer fra nordmenns studiereiser.

– Vet vi noe særlig om disse nordmennene som dro på studiereiser til Frankrike?

Annonse